Kiralık K1 L1 Belgesi nedir?


L1 Yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

Ticari amaçla yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen bir yetki belgesi türüdür. Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacak olan firmaların gerçek ve tüzel kişilere verilir. Ayrıca her araç için taşıt kartı ücreti tahsil edilmektedir.   

Genel olarak kargo işletmeciliği ile lojistik işletmeciliği karıştırılır ancak ikisi birbirinden farklı işletmecilik çeşididir. Lojistik; ürünlerin istenilen zamanda ve yerde uygun maliyetle bulunmasını sağlamaktadır, kargo taşımacılığı ise herhangi bir yükün bir yerden başka bir yere ulaştırılması ile ilgili faaliyetler olarak tanımlanabilir. Lojistik işletmeciliği genel olarak büyük mal ve gruplarına kargo ise sadece teke indirgenebilir bir yükün bir yerden bir yere taşınılması denilebilir.

L1 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerin ticaret odasına kayıtlı olması ve belli bir kayıtlı sermayeye sahip olması gerekmektedir. Merkeze ait en az 1.000 m²’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve varsa  her bir şube için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz 200 m²’lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. 

Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacak olanların en az 4 birim ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıta sahip olmalı ve özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 145 tondan az olmaması gerekir. 

L1 yetki belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Yani 145 ton şartı sonrası araçlarda yaş şartı aranmamaktadır. 

L1 yetki belgesine sözleşmeli/kiralık araç kaydedilebilmektedir. Ulaştırma Bakanlığınca belirlenmiş araç kiralama sözleşmesi formatına uygun hazırlanmış noter onaylı kiralama sözleşmesi ile sahip olunan özmal araç sayısının 10 katına kadar sözleşmeli araç eklenebilmektedir. 10 katını geçecek şekilde sözleşmeli araç kaydedilemez. 

Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı v.s nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 (beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir. 

Ayrıca L1 yetki belgesi sahiplerince, en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY) ve orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmeleri gerekir.


Kiralık L1 Belgesi

L Belgesi sahibi firma ile sözleşmesi imzalayarak o firmanın Ulaştırma Bakanlığı L Yetki Belgesini kullanma hakkı olur.


Kiralık K1 Belgesi

K Belgesi esas itibariyle kiralanamaz. Bunun yerine L belgesi sahibi firma ile sözleşme imzalayarak o firmanın Ulaştırma Bakanlığı L Yetki Belgesini kullanma hakkına sahip olur.