EGEYURT LOJİSTİK DANIŞMANLIK KİRALAMA İNŞAAT TURİZM  TİC. LTD. ŞTİ.

ÖN BİLGİLENDİRME ve MESAFELİ HİZMET-SATIŞ ŞÖZLEŞMESİ 

 

MADDE 1. TARAFLAR 

İşbu sözleşme, aşağıda belirtilen SATICI ve siparişi veren ALICI taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

1.1. SATICI:

Ünvanı: EGEYURT LOJİSTİK DANIŞMANLIK KİRALAMA İNŞAAT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

Adresi: Altınkum Mh. Orta Harmanlar Mevkii. Küme Evleri. No 30  Edremit/Balıkesir

Telefon: 444 6 043

E-mail : info@yurtlojistik.com.tr

 

1.2. ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı: {TESLIMATALICI}

Adresi:{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}

 

1.3. İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI; sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. SATICI sözleşme konusu kiralama/danışmanlık/hizmeti taahhüt edilen sürede yerine getireceğini taahhüt eder. Sözleşmede taraflar, bundan böyle SATICI ve ALICI olarak geçecektir.

 

MADDE 2- TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki, kiralama, danışmanlık vb. her türlü tüketici işleminin konusunu ,

Satıcı : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal veya hizmet sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

Alıcı : Bir mal veya hizmeti edinen, kullanan, menfaat sağlayan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Site : SATICI'ya ait internet sitesini,

Sipariş Veren : Bir mal veya hizmeti SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden yada telefonla yada bizzat şirket merkezi yada şubelerine başvurarak talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Sözleşme : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

Mal : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı, elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, hizmetleri, kiralama ve danışmanlık vb. hizmetlerin bütününü ifade eder.

 
MADDE 3. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın EGEYURT LOJİSTİK DANIŞMANLIK KİRALAMA İNŞAAT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. 'ne ait  internet sitesinden elektronik ortamda yada telefonla siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini saptanmasıdır. 

İşbu Sözleşme, ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen; ürün satışı, kiralama yapılması, hizmet yada danışmanlık verilmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

MADDE 4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ

4.1. Malın /Ürünün/Ürünlerin/Danışmanlığın/Hizmetin temel özellikleri SATICI'ya ait internet sitesinde detaylı ve anlaşılır olarak yayınlanmaktadır.

4.2. Sipariş edilen ürün/hizmet süresi taraflarca karalaştırılabilir. Karalaştırılan süre bittiğinde kiralama hizmeti sona erer. Araca Ulaştırma Bakanlığı yetki belgesi yapılmış ise bu süre dolduğunda belgesi iptal edilir.

4.3. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu süre sonunda güncellenen fiyat üzerinden işlem yapılacaktır.

4.4. SATICI; ürün, hizmet yada kiralamaya ilişkin fiyatları  herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

4.5. Ürün, hizmet yada eklerinin sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

4.6. Sözleşme konusu mal yada hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir. 

 

Tarih : {TARIH}


{URUNKALEMLERI} 

Ürün Adı 

Adet 

Toplam Ürün Tutarı 


Ürünlerin/hizmetlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli : {ODEMETIPI}

Teslimat Adresi : {TESLIMATADRES}

{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR} MADDE 5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, {FIRMAUNVAN} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. ALICI'nın; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Sözleşme konusu her bir ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.4. Araç kiralama hizmeti yada danışmanlık vb. işlemlerde; araç kiralama hizmeti sonucu Ulaştırma Bakanlığı Yetki Belgesi belge girişi yapıldığı an itibariyle taahhüt edilen hizmet teslim edilmiş sayılır.

5.5. Sipariş edilen ürün/hizmet, araç kiralama hizmeti ise; genel itibariyle 1 Yıllıktır. Hizmet detayında aksi belirtilmediği sürece 1 Yıl süre bittiğinde kiralama hizmeti sona erer. Araca Ulaştırma Bakanlığı yetki belgesi yapılmış ise bu süre dolduğunda belgesi iptal edilir. 

5.6. Sözleşme konusu ürün/hizmet/danışmanlık, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.7. SATICI, sözleşme konusu ürünü, hizmeti, danışmanlığı yada kiralama işlemini; eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 10 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde de ALICI tarafından ödenen toplam bedeli eksiksiz olarak ALICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın sözleşme konusu ürünün teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.10. Ürünün/hizmetin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI sipariş bedeli olan ve ödenmeyen bedeli en kısa sürede ödemekle yükümlüdür. Varsa SATICI'nın ilave masraflarını belgesi karşılığında karşılamakla yükümlüdür.

5.11. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. ALICI da siparişin tesliminden önce, iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI'dan talep etme hakkını haizdir. Bu süre içinde resmi işlemlerden kaynaklı fiyat artışı yada ek masraf çıkması durumunda ALICI siparişten vaz geçme hakkına sahiptir.

5.13. ALICI tarafından sipariş haklı nedenlerle 14 gün içinde iptal edilmesi halinde, ALICI'nın nakit ile yaptığı ödemelerde, varsa yapılan tüm harcamalar düşülerek, ödenen toplam tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, varsa tüm harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar, siparişin ALICI tarafından haklı nedenlerle iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

5.14. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.15. SATICI'nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI'ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI'nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

5.16. ALICI, sözleşme konusu mal yada hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. 

5.17. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesinde ürün/hizmet vb. siparişi verirken yada üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI'nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.18. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI'yı bağlayacaktır.

5.19. ALICI, SATICI'ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

5.20. SATICI'ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI'ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

5.21. İş bu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI'yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu tutulamayacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI'nın ALICI'ya karşı bu sözleşmeye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.22. ALICI siparişi yada hizmeti haklı olmayan nedenlerle iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmaz. Henüz ödenmeyen bedeller varsa tamamını SATICI ya ödemekle yükümlüdür.

5.23. ALICI adres veya telefon değişikliği olduğunda SATICI'ya bildirim yapmak zorundadır. Bu bildirim yapılmadığı için ALICI'nın sorun yada mağduriyet yaşaması durumunda sorumluluk ALICI'ya aittir. SATICI bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

 

MADDE 6. CAYMA HAKKI 

6.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, SATICI'ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

6.2. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre iş bu mesafeli satış7hizmet sözleşmenin elektronik ortamda teyit edildiği/onaylandığı andan itibaren başlar. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

6.3. Kiralama işlemlerinde kiralama sonrası Ulşatırma Bakanlığı yetki belge işleminin tamamlanması sonrası cayma hakkı kullanılamaz. ALICI'nın cayma hakkını kullanmak istemesi durumunda ücret iadesi yapılmaz. Ödeme yapılmadan hizmet tamamlanmış ise yapılan tüm masrafların ALICI'ya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.4. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesi dışında olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde; 

a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve varsa ALICI'yı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür. Burada bu sözleşmenin 9.3. maddesinde belirtilen resmi masraflar ALICI'dan tahsil edilecek yada iadeden mahsup edilecektir.

d) ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI, kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

7.1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

7.2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

7.3. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

7.4. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar yada hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz.

7.5. Araç kiralama işlemlerinde resmi olarak yetki belgesi tanımlama işlemi yapılmışsa cayma hakkı kullanılamaz.

 

MADDE 8. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Edremit/Balıkesir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


SATICI : EGEYURT LOJİSTİK DANIŞMANLIK KİRALAMA İNŞAAT TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.


ALICI : {TESLIMATALICI}