Temmuz 2018 de kesilmiş bir ceza makbuzu...

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdair Para Cezaları;

2018 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı

4925 sayılı Kanunun 26ncı Maddesinin; (a) bendinin ilk cümlesi: 

"Yetki Belgesi almadan faaliyette bulunanalara" verilecek ceza miktarı 1.434,00 TL dir.