1-        K belgesi kimler için zorunludur?

·       Ticaret odaları, Sanayi odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ziraat Odalarına kayıtlı olup, ruhsatlarında araç cinsi; kamyon, çekici, römork, yarı römork, kamyonet olan araç sahipleri K belgesi almak zorundadır.

 

2-        K belgesi nereden alınır?

·       Bağlı bulunulan Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

 

3-        K belgesi hangi araçlara alınır?

·       Kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork, tanker ve yük taşıyan benzeri araçlara alınır.

 

4-        Hangi K belgesini almalıyım?

·       K2* : Kendinize ait yük, sadece kamyonet ile taşınacak ise,

·       K2  : Kendinize ait yük, kamyon ile de taşınacak ise

·       K1* : Kamyonet ile Sadece şehir içi nakliye (başkasına ait yükün taşınması) yapılacak ise

·       K1 :  Şehirlerarası nakliye yapılacak ise

 

5-        Araçlarda hangi belge bulunmalıdır?

·       Araçlarda sadece taşıt kartları bulundurulmalıdır. Diğer renkli olan yetki belgesi ve taşıt belgesinin araçta bulundurma zorunluluğu yoktur. Bu belgeleri işyerinizde veya evinizde bulundurmanız gerekmektedir.

 

6-        K1 ve K1* belgeleri için gerekli evraklar nelerdir?

·       K BAŞVURU FORMU (1010) ilgili yerler doldurulacak.    << Form İçin Tıklayınız >>

·       K ARAÇ İLAVE FORMU (1011) ilgili yerler doldurulacak.   << Form İçin Tıklayınız >>

·       Gerçek ve tüzel kişiye ait kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile sermayesini gösteren ticaret sicil memurluğu tarafından onaylanmış ticaret sicil gazeteleri sureti. (Şahıs olup ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olmayanların ticaret sicil gazetesine gerek yoktur.)

·       Ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları veya esnaf odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı (Üye oda kayıt belgesi)

·       Şirket ise; firma kurucu ortak ve yöneticilerinin nüfus cüzdanı fotokopisi adli sicil belgesi (sabıka kaydı) asılları, şahıs ise; kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ve adli sicil belgesi (sabıka kaydı) asılları

·       Şirket ise; Temsile yetkili kişilerin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti (yada oda onaylı aslı gibidir sureti), şahıs ise; imza beyannamesinin aslı veya noter onaylı sureti (yada oda onaylı aslı gibidir sureti)

·       Araçların ruhsat fotokopileri

·       İşyeri merkezinin bulunduğu yerin kira kontratı veya işyeri şirketin kendi malı ise tapu fotokopisi, seyyar olarak çalışanlar için ikametgah aslı 

·       Vergi dairesinden faal mükellef olduğunu gösterir yazı veya vergi levhası fotokopisi. 

·       Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişi taşımacıların en az 25 ton, tüzel kişilerin en az 75 ton istiap haddini sağlayacak kadar ticari taşıtlara sahip olması gerekmektedir. 

·       K1 Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin yetki belgesi ücreti olarak 13.226.-TL, K1* için 925.-TL ve taşımada kullanacakları taşıtların her biri için 69.-TL ücret alınacaktır. 

·       En az 10.000.TL sermayesinin olduğunu gösterir belge

 

7-        K2 ve K2* belgeleri için gerekli evraklar nelerdir?

·       İstenen evraklar K1 ve K1* ile aynı olup sadece adli sicil belgesi (sabıka kaydı) na gerek yoktur. 

·       Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişi ve şirketlerde istiap haddi ve sermaye şartı aranmamaktadır. 

·       K2 Yetki belgesi almak isteyen gerçek kişilerin veya tüzel kişilerin yetki belgesi ücreti olarak 6.613.-TL, K2* için 462.-TL ve taşımada kullanacakları taşıtların her biri için 69.-TL ücret alınacaktır.

 

8-        K belgesinde ceza hangi durumlarda kesilir?

·       K belgesi alma zorunluluğu olup, belgeyi hiç almamış şahıs ve şirketlere 2.044 TL 

·       K belgesi mevcut olup her bir araçta taşınması gereken, Taşıt kartını araçta bulundurulmayanlara 200 TL 

·       K belgesi mevcut olup, araçlarını K belgesine ekletmeyenlere 2.044 TL 
cezai işlem uygulanacaktır.

 

9-        K belgesi geçerlilik süresi nedir?

·       Belgenin üzerinde yazan geçerlilik süresidir. 

·       Yeni alınan belgelerde geçerlilik süresi 5 yıldır.

 

10-     K belgesi süre uzatımı var mıdır?

·       Vardır. Süresi bitmiş ilgili K belgesinin (Taşıt kartı, taşıt belgesi, renkli olan yetki belgesi) aslı ve araç ruhsat fotokopisi ile 

·       Taşıt işlem başvuru formu (1011)ve süre uzatımı ile ilgili dilekçe ile odamıza müracaat edilmelidir. 

·       Süre uzatımında sadece renkli olan yetki belgesi 30 TL olup diğer belgeler için ücret yoktur.

 

11-     K belgesinin son günü var mıdır?

·       Son gün yoktur, bahsi geçen araçlar için hemen alınmalıdır.

 

12-     K Belgelerinde kiralama var mıdır?

·       K belgeleri kiralanamaz

·       Kiralık araç için K belgesi alınamaz

 

13-     K belgem var yeni araç aldım ne yapmalıyım?

·       Mevcut olan taşıt belgesinin aslı 

·       Alınan aracın ruhsat fotokopisi 

·       "K ARAÇ İLAVE FORMU'' doldurularak ilgili yerlere müracaat edilmelidir.

 

14-     K belgemi devir yapabilir miyim?

·       Derece akrabaya (Anne, baba, kardeş, eş ve çocuklara) 

·       En az % 25 hisse ile ortak olduğunuz şirkete devir yapılabilir. 
(Şirketin, K belgesinin alındığı tarihten sonra kurulmuş olması gerekmektedir. )

 

15-     K belgesi devir işlemi nasıl yapılır?

·       K belgesini devir alacak kişi veya şirket, K belgesi müracaatında istenilen tüm belgeleri temin eder, 

·       Belge sahibi şahıs, kendisine ait K belgelerinin tüm evrak asıllarını (renkli olan yetki belgesi, taşıt belgesi ve taşıt kartı) teslim eder. 

·       Her iki taraf devir işlemi için ilgili resmi makamlarda devir işlemi yapılabilmektedir.

 

16-     K belgesinde kayıtlı olan aracımı sattım ne yapmalıyım?

·       Satılan araca ait Taşıt belgesinin aslı, Taşıt kartının aslı ve noter satışının fotokopisi ile araç düşümü en geç 30 gün içerisinde yapılmalıdır. (K belgesinde araç kalmaması durumunda son satılan aracın satışından itibaren 2 ay içerisinde belgeye mutlaka araç ilave edilmelidir.)

 

17-     K belgesinin iptali için ne yapmalıyım?

·       Vergi kaydının silindiğine dair yazı ve dilekçe ile odamıza müracaat edilmelidir, iptal işlemi dahilinde herhangi bir ücret iadesi yoktur.

 

18-     K belgem kayboldu ne yapmalıyım?

·       Kaybolan belgeler için yerel bir gazeteye zayi ilanı verilmelidir, ilgili ilan yayınlandıktan sonra gazete ile ilgili yerlere müracaat ediniz. 

 

<<<< SÖZLEŞME İMZALAYARAK ŞİRKETİNİZDEN BELGE TEMİN EDERSEM >>>>

<<<< SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) İÇİN(TIKLAYINIZ) >>>>