TONAJ CEZALARI NELERDİR VE NE KADARDIR?


Tonaj Cezası olarak adlandırılan trafik cezası ​​​Trafik İdari Para Ceza Rehberi’nde 65/1-b nolu madde ile belirlenmiştir. 

 

Bu ceza kapsamında Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan çeşitli yüzdelerle aşmak ceza kapsamına girmektedir. Bu şartları karşılayan durumlarda uygulanacak ceza miktarı şöyledir.


Bu Ceza Kimlere Verilir?

Ceza Uymayan işletenlere ve yük  gönderenlere verilir.


Tonaj Cezası 2018 Yılında Ne Kadardır?

 

Ceza Miktarı Ne Kadardır?


Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %10 fazlasına kadar aşan kişi ve kurumlara 915 TL ceza verilir. Bu ceza erken ödendiği taktirde %25 indirimli olarak 686,25 TL olarak belirlenmiştir.


Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadar aşan kişilere 1.834 TL ceza verilir.Bu ceza erken ödendiği taktirde %25 indirimli olarak 1.375,5 TL olarak belirlenmiştir.


Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %20 fazlasına kadar aşan kişilere 2.751 TL ceza verilir.Bu ceza erken ödendiği taktirde %25 indirimli olarak 2.036,25 TL olarak belirlenmiştir.


Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25 fazlasına kadar aşan kişilere 3.673 TL ceza verilir.Bu ceza erken ödendiği taktirde %25 indirimli olarak 2,754,75 TL olarak belirlenmiştir. Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar araç trafikten men edilir.


Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %25’in üzerinde fazla aşan kişilere 5,510 TL ceza verilir.Bu ceza erken ödendiği taktirde %25 indirimli olarak 4,132,5 TL olarak belirlenmiştir. Gerekli şartlar sağlanıncaya kadar araç trafikten men edilir.


1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır.

2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.